مراسم معارفه سرپرست جدید دانشگاه پیام نور استان گلستان برگزار شد
مراسم معارفه سرپرست جدید دانشگاه پیام نور استان گلستان برگزار شد

سرپرست جدید دانشگاه پیام نور استان گلستان معارفه شد.

به گزارش یوپنا با حضور دکتر شجاعی فرد مسول نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور، مراسم تکریم و تودیع دکتر نهضتی، رئیس دانشگاه پیام نور گلستان برگزار و دکتر علیرضا صفاهانی بعنوان سرپرست جدید این دانشگاه معرفی شد.

صفاهانی عضو علمی گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور و دارای مرتبه دانشیاری است.

گفتنی است دکتر نهضتی نیز به جایگاه بازنشستگی نائل آمد.