سرپرست مرکز بین الملل دانشگاه پیام نور: گسترش تعامل علمی با کشورهای دارای حوزه تمدنی مشترک در اولویت است
سرپرست مرکز بین الملل دانشگاه پیام نور: گسترش تعامل علمی با کشورهای دارای حوزه تمدنی مشترک در اولویت است

مراسم معارفه سرپرست مرکز بین الملل افغانستان برگزار شد

به گزارش یوپنا دکتر سلطانی احمدی با عنوان اینکه گسترش تعامل علمی با کشورهای دارای حوزه تمدن مشترک دراولویت است، گفت: مبنا و منطق تعامل علمی مشترک بر اساس منافع متقابل با هدف ارتقای علمی کشورهای همسایه است وبدون شک تجهیز علمی کشورهای همسایه منجر به کسب قدرت علمی در منطقه و کوتاه شدن دست بیگانگان که به دنبال بهره برداری سیاسی از کشورهای اسلامی هستند، خواهد شد.
سرپرست مرکز بین الملل در مراسم تکریم و معارفه ضمن قدردانی اززحمات دکتر شریف مقدسی و مسئولیت خطیر وی در مرکز بین الملل افغانستان افزود: کشور افغانستان از منظر تمدن اسلامی و باورهای بومی با کشور ایران مشترک هستند و ایرانیان، افغانها را برادران دینی و بومی خود قلمداد می کنند.
گفتنی است، در این مراسم دکتر تقی زاده با اهدای لوح از زحمات دکتر شریف مقدسی تقدیر وبا اعطای حکمی، دکتر متولی را به عنوان سرپرست مرکز بین الملل افغانستان دانشگاه پیام نور منصوب کرد.