زمان برگزاری آزمونهای زبان دکتری تخصصی ETPNU در سال ۱۴۰۱
زمان برگزاری آزمونهای زبان دکتری تخصصی ETPNU در سال ۱۴۰۱

رئیس مرکز سنجش و آزمون دانشگاه پیام نور زمان برگزاری آزمونهای زبان دکتری تخصصی – ETPNU سال ۱۴۰۱ را اعلام کرد.

به گزارش یوپنا، دکتر معصومه حسینی اظهار داشت: زمان برگزاری این آزمونها در سال جاری به شرح ذیل است؛

ردیف نوبت برگزاری تاریخ آزمون
۱ دوره سی و هشتم دوشنبه ۲۲/۰۱/۱۴۰۱
۲ دوره سی و نه دوشنبه ۲۶/۰۲/۱۴۰۱
۳ دوره چهلم سه‌شنبه ۱۴/۰۴/۱۴۰۱
۴ دوره چهل و یکم یک‌شنبه ۲۰/۰۶/۱۴۰۱
۵ دوره چهل و دوم یک‌شنبه ۲۹/۰۸/۱۴۰۱
۶ دوره چهل و سوم سه‌شنبه ۱۸/۱۱/۱۴۰۱