دانشگاه پیام نور عدالت آموزشی را در کشور گسترش داده است
دانشگاه پیام نور عدالت آموزشی را در کشور گسترش داده است

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از دانشگاه پیام نور استان تهران بازدید کرد.

به گزارش یوپنا به نقل از روابط عمومی استان تهران آقای دکتر محمدمهدی زاهدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در نشست خود با سرپرست دانشگاه پیام نور استان تهران اظهار داشت: دانشگاه پیام نور عدالت آموزشی را در کشور گسترش داده است و در دوره کرونا در زمینه آموزش الکترونیک پیشیتاز بود.

وی ادامه داد: با همکاری مدیریت جدید دانشگاه مسائل و مشکلات دانشگاه رفع خواهد شد و تعامل مجلس و دولت با این دانشگاه بهبود یافته است و در بودجه نیز مجلس همکاری خوبی با دانشگاه داشته و بیشترین کمک را لحاظ کرده است.

دکتر افشین مهر سرپرست دانشگاه پیام نور استان تهران نیز در این نشست به ظرفیت ها و پتانسیل های دانشگاه اشاره کرد و اظهار داشت: دانشگاه پیام نور استان تهران با بیش از ۴۶ هزار دانشجوی فعال در ۱۸ مرکز و واحد بزرگترین دانشگاه پیام نور استانی کشور می باشد و کیفیت آموزشی در آن رو به پیشرفت است.

وی ادامه داد: البته مسائل و مشکلاتی وجود دارد که امید است با همکاری مجلس محترم خصوصاً کمیسیون آموزش و تحقیقات مرتفع گردد.