ظرفیت های مثبت فرهنگی دانشگاه پیام نور فوق العاده است
ظرفیت های مثبت فرهنگی دانشگاه پیام نور فوق العاده است

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری حجم عظیم دانشجویان دانشگاه پیام نور را بسیار بااهمیت دانست و اظهار داشت: افزایش و غنی سازی فعالیت های فرهنگی ثاتثیر بسیار سازنده ومهمی در ابعاد شخصیتی و جنبه های فرهنگی و دینی دانشجویان خواهد داشت.

به گزارش یوپنا، دکتر عبدالحسین کلانتری در دیدار سرپرست و هیات رئیسه دانشگاه پیام نور افزود: ظرفیت های مثبت فرهنگی دانشگاه پیام نور فوق العاده است و خوشبختانه این دانشگاه نسبت به دیگر دانشگاه ها با مشکلات فرهنگی کمتری روبه روست.

وی تاکید کرد: ظرفیت عظیم موجود در دانشگاه پیام نور باید درحوزه فعالیت های فرهنگی و اهل بیتی (ع) که برکات آن کاملا مشهود است، شکوفا شود و این مهم با راه اندازی و فعال شدن انجمن ها و تشکل های دانشجویی این دانشگاه محقق خواهد شد.