لزوم راه اندازی مراکز رشد، کارآفرینی و نوآوری در دانشگاه پیام نور
لزوم راه اندازی مراکز رشد، کارآفرینی و نوآوری در دانشگاه پیام نور

معاون فناوری ونوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به پتانسیل و ظرفیت بسیار بالا در دانشگاه پیام نور گفت: دانشگاه پیام نور با توجه به کاهش جمعیت دانشجویی نیازمند یک نقشه راه جدید برای پیشرفت در عرصه علم و پژوهش و همچنین درآمدزایی است.

به گزارش یوپنا دکتر علی خیرالدین در دیدار هیات رئیسه دانشگاه پیام نور با قائم مقام و معاونان وزارت عتف، افزود: راه اندازی مراکز رشد در ۳۱ استان دانشگاه پیام نور و همچنین مراکز کارآفرینی و نوآوری در دیگر مراکز و واحدهای این دانشگاه بسیار مهم است و باید در اولویت قرار گیرد.
وی افزود: دانشگاه پیام نور از فضاهای گسترده فیزیکی در سراسر کشور برخوردار است که می تواند با حمایت دولت مراکز رشد را برای کمک به گسترش علم و فناوری و دستیابی به اهداف تاسیس کند.
وی با عنوان اینکه ۶۰ درصد رشته های دانشگاه پیام نور متمرکز بر علوم انسانی است، از مسئولان دانشگاه پیام نور خواست از ایده های پارک های علم و فناوری نرم جهاد دانشگاهی استفاده کنند.
وی همچنین بر لزوم سرمایه گذاری در استارتاپ ها و ایجاد فرصت برای شرکت های نوپای دارای ایده تاکید کرد.