معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور در دیدار با معاونان وزیر علوم: اهم برنامه‌های دانشگاه پیام نور در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۱ «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین»
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور در دیدار با معاونان وزیر علوم: اهم برنامه‌های دانشگاه پیام نور در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۱ «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین»

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور از تحول جدی در حوزه فناوری و نوآوری دانشگاه در راستای تحقق فرمان مقام معظم رهبری برای تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در سال ۱۴۰۱ خبر داد.

به گزارش یوپنا، دکتر محمدعلی ابراهیمی در نشست هیات رئیسه دانشگاه با معاونان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که با محوریت ارائه برنامه‌های دانشگاه در این حوزه و راهکارهای اجرایی کردن شعار سال برگزار شد، گفت: دانشگاه پیام نور درصدد است با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری نقش موثرتری را در این حوزه ایفا کند و سال ۱۴۰۱ برای دانشگاه پیام نور سال توسعه فناوری و نوآوری خواهد بود.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در سال گذشته، اظهار داشت: در اواخر سال گذشته؛ ترسیم سند، بازبینی نقشه راه و فازبندی توسعه فناوری و نوآوری دانشگاه پیام نور با همکاری و حمایت معاونت فناوری و نوآوری وزارت و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری آغاز شد.
وی افزود: بازآرایی ساختار و ایجاد آرایش متناسب با اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور به‌منظور توسعه و تکمیل زیست‌بوم فناوری و نوآوری دانشگاه پیام نور در داخل دانشگاه و همچنین ایفای نقش جدی در فضای فناوری و نوآوری کشور در راستای تحقق اهداف مندرج در اسناد بالادستی و همچنین برنامه راهبردی دانشگاه مهمترین ویژگی این برنامه است.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه همچنین ضمن ارائه آمار و اطلاعات و دست آوردهای مربوط به این حوزه به معاون فناوری ونوآوری وزارت عتف، اهم برنامه‌های دانشگاه در این خصوص را در سال ۱۴۰۱ شامل؛ بهبود و ارتقا شاخص‌های فناوری و نوآوری دانشگاه، توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی، فناوری و نوآوری در دانشگاه و تعمیق گفتمان فناوری و نوآوری به‌عنوان گفتمان غالب در دانشگاه و تقویت روابط و تعاملات با بازیگران اصلی در این حوزه، اجرای برنامه‌های اثربخش برای توانمندسازی و مهارت افزایی کارکنان، اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه، تسهیل امور، زمینه سازی و تلاش برای حضور مؤثر و نقش آفرینی فعال‌تر اعضای غیر هیات علمی دانشگاه در حوزه فناوری و نوآوری، برنامه ریزی برای حضور فعال در نظام ایده‌ها و نیازها (نان) زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به‌عنوان ابزاری قدرتمند برای ایجاد رابطه مستقیم بین نیازهای جامعه، صنایع خصوصی، دولتی، پژوهشگران، شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های علم و فناوری، ایجاد و توسعه ۳۱ مرکز رشد استانی به‌طور مستقل یا با همکاری پارک‌های علم و فناوری هر استان بر اساس مزیت‌های محلی، منطقه‌ای و اقتصادی و حمایت هدفمند از واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد، ایجاد و توسعه مراکز کارآفرینی و نوآوری بر اساس برنامه ارائه شده از طرف دانشگاه‌های پیام نور استانی برای تحقق اهداف فناورانه نظام آموزش عالی کشور در مراکز و واحدهای دانشگاه، و افتتاح مرکز نوآوری صنایع خلاق و فناوری‌های نرم دانشگاه در تهران در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ و توسعه شعب اقماری آن در قالب خانه‌های خلاق و نوآوری در سایر استان‌های متقاضی، توجه جدی به توسعه فناوری‌های نرم به‌عنوان مهمترین راهبرد دانشگاه در حوزه فناوری و نوآوری با توجه به جمعیت بیش از ۶۰ درصدی اعضای هیات علمی علوم انسانی و ۸۰ درصدی دانشجویان دانشگاه در این گروه عمده تحصیلی را برخی از اهم این برنامه ها عنوان کرد.
وی افزود: بسترسازی برای ارائه خدمات به دانش‌آموختگان فناور و نوآور دانشگاه در مراکز رشد و کارآفرینی و نوآوری دانشگاه، ارائه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی به شرکت‌های دانش‌بنیان با توجه به شبکه گسترده آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه پیام نور و دریافت مجوز و استانداردهای لازم برای آزمایشگاه‌ها، اعطای پایه تشویقی به همکاران هیات علمی فعال در حوزه فناوری و نوآوری بر پایه مجوز اخذ شده از هیات امنای دانشگاه، اجرای طرح دستیار فناوری با حمایت معاونت فناوری و نوآوری وزارت عتف که در آن دانشجویان در زمان تحصیل خود به‌عنوان میهمان در شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های علم و فناوری حضورمی‌یابند و یک دوره زمانی را در قالب کار دانشجویی در شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان می‌گذرانند، نیز در اولویت قرار دارد.
دکتر ابراهیمی تحقق توسعه واحدهای فناوری و نوآوری مشترک با سایر دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی، برنامه ریزی برای تغییر مأموریت برخی از مراکز و واحدهای دانشگاه به فعالیت در حوزه فناوری و نوآوری، حمایت از پایان نامه‌ها و رساله‌های مرتبط با مباحث فناوری، نوآوری و دانش‌بنیان و برنامه ریزی برای اختصاص واحد معادل فناوری برای تکمیل ساعات موظف تدریس اعضای هیات علمی فعال در حوزه فناوری و دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۱ را نیز ضروری دانست.