دبیر هیات ممیزه دانشگاه پیام نور خبر داد: ارتقای یک عضو علمی به مرتبه استادی و یک عضو به مرتبه دانشیاری
دبیر هیات ممیزه دانشگاه پیام نور خبر داد: ارتقای یک عضو علمی به مرتبه استادی و یک عضو به مرتبه دانشیاری

ارتقاهای جدید اعضای علمی دانشگاه پیام نور صورت گرفت.

به گزارش یوپنا دکتر علیرضا دل‌افکار دبیر هیأت ممیزه دانشگاه پیام نور از ارتقای یک عضو علمی به مرتبه استادی و یک عضو علمی به مرتبه دانشیاری خبر داد و گفت: در جلسه اخیر هیأت ممیزه، دکتر اصغر ابوالحسنی عضو هیئت علمی سازمان مرکزی در رشته علوم اقتصادی از مرتبه دانشیاری به مرتبه استادی و دکتر مهدی کاکایی عضو هیئت علمی مرکز کنگاور در رشته اصلاح نباتات از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقا یافتند.

دبیر هیئت ممیزه افزود: در این جلسه۹ عضو علمی از مرتبه مربی به مرتبه استادیاری ارتقا یافتند.

لازم به ذکر است، طبق ابلاغ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بررسی پرونده های ارتقای مرتبه دو دانشگاه « جامع علمی- کاربردی» و «فنی و حرفه‌ای» به هیأت ممیزه دانشگاه پیام نور واگذار شده است.