لزوم توجه ویژه به غنی سازی فعالیت های فرهنگی و ترغیب دانشجویان به مشارکت در فعالیت های فرهنگی
لزوم توجه ویژه به غنی سازی فعالیت های فرهنگی و ترغیب دانشجویان به مشارکت در فعالیت های فرهنگی

دکتر تقی زاده با اشاره به دوران پسا کرونا و بازگشت مجدد دانشجویان به فضاهای دانشگاهی گفت: حضور دانشجویان در دانشگاه باعث شادابی تحرک و پویایی می‌شود و غنی سازی فعالیتهای فرهنگی با حمایت روسای استانی و مدیران، دانشگاه پیام نور را با توجه به گستردگی در سراسر کشور، به دانشگاهی تاثیرگذار در ابعاد فرهنگی، تربیتی و پرورشی تبدیل خواهد کرد.

به گزارش یوپنا، سرپرست دانشگاه پیام نور در نشست با روسا و مدیران فرهنگی استانها به نقش محوری دانشجویان پیام نور در کل دانشگاه‌های کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه دانشگاه پیام نور در اقصی نقاط کشور و حتی در مناطق محروم حضور دارد، امکان مشارکت دانشجویان در فعالیت های فرهنگی بیش از دیگر دانشگاه هاست و در بسیاری از استان‌ها انجمن های علمی و دانشجویی وکانون های بسیج دانشجویی به مراتب فعال تر و پویاتر از دانشجویان سایر دانشگاه ها هستند.
وی با اشاره به اینکه دانشگاه پیام نور بهترین دانشجویان را در کشور به خود اختصاص داده است گفت :دانشجویان دانشگاه پیام نور از نظر اخلاقی و تحصیلی تراز متفاوت تری نسبت به سایر دانشگاههای کشور دارند.
وی تخصیص بودجه مناسب به فعالیت های فرهنگی در سال جدید را در اولویت دانست و اظهار داشت: تلاش ما این است که با افزایش بودجه فرهنگی، امکان رشد جنبه های فرهنگی، دینی وارزشی دانشجویان را با مشارکت در فعالیت های فرهنگی ارتقا دهیم.
دکتر تقی زاده بر همکاری وتعامل روسای استانی برای تحقق این امر تاکید کرد و افزود :با حضوری شدن دانشگاه، دانشجویان انتظارات بیشتری برای برگزاری جشنواره‌ها، دوره های علمی، همایش ها،برنامه های ورزشی و کرسی های نظریه پردازی و…خواهند داشت و این امر جز با با همکاری ،همیاری و تعامل روسای استانی محقق نخواهد شد.
وی همچنین بر لزوم کسب درآمدهای اختصاصی از سوی مراکز استانی دانشگاه تاکید کرد و اظهار داشت: هر چه اتکا به بودجه عمومی کاهش یابد، استقلال دانشگاه بیشتر خواهد شد.