مشاور سرپرست دانشگاه پیام نور در نشست با روسا و مدیران فرهنگی استانها: ترغیب دانشجو به کار فرهنگی در نتیجه رفتار دغدغه مند فرهنگی و ارزشی روسا محقق می شود
مشاور سرپرست دانشگاه پیام نور در نشست با روسا و مدیران فرهنگی استانها: ترغیب دانشجو به کار فرهنگی در نتیجه رفتار دغدغه مند فرهنگی و ارزشی روسا محقق می شود

دکتر علم الهدی ترغیب دانشجویان به کار فرهنگی و فراهم سازی بستر مشارکت آنها در این فعالیت ها را منوط به رفتار دغدغه مند فرهنگی و ارزشی روسا دانست و گفت: اگر روسای دانشگاه پیام نور در استانها خود نگاه و دغدغه فرهنگی نداشته باشند و یا در رفتار خود بروزند ندهند، فعالیت های فرهنگی شکلی و بی محتوا خواهد بود.

به گزارش یوپنا، مشاور سرپرست دانشگاه پیام نور در نشست با روسا و مدیران فرهنگی استانها که به صورت ویدئوکنفرانس در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور برگزار شد، افزود: دانشجو زمانی تمایل به مشارکت در فعالیت های فرهنگی را دارد که احساس کند تمامی ارکان دانشگاه که در راس آن روسا هستند، در وهله اول خود به این دسته از فعالیت ها توجه ویژه دارند.

وی بر لزوم بروز دغدغه فرهنگی و ارزشی در رفتار و منش روسا تاکید کرد و اظهار داشت: علاوه بر رفتار، بخش فرهنگی در دانشگاه باید مانند دیگر بخش های آموزشی ، پژوهشی و … مورد توجه بوده و تخصیص بودجه، امکانات و ابزار تشویقی به بخش فرهنگی و فعالان این حوزه در اولویت قرار گیرد.