ارتقای سه عضو علمی دانشگاه پیام نور به مرتبه دانشیاری
ارتقای سه عضو علمی دانشگاه پیام نور به مرتبه دانشیاری

دبیر هیات ممیزه دانشگاه پیام نور از ارتقای سه عضو علمی دانشگاه به مرتبه مرتبه دانشیاری خبر داد.

به گزارش یوپنا دکتر علیرضا دل‌افکار دبیر هیأت ممیزه دانشگاه پیام نور از ارتقای سه عضو علمی به مرتبه دانشیاری خبر داد و گفت: در جلسه اخیر هیأت ممیزه، دکتر ریحانه سادات سلطانی مقدس عضو هیئت علمی مرکز قوچان در رشته جغرافیای انسانی از مرتبه استادیاری به دانشیاری، دکتر منصوره نیکوگفتار عظیم عضو هیئت علمی مرکز گرمسار در رشته روانشناسی از مرتبه استادیاری به دانشیاری و دکتر مجتبی معصوم نژاد عضو هیأت علمی آموزشکده فنی- مهندسی شهید چمران رشت در رشته مهندسی مکانیک از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقا یافتند.

دبیر هیئت ممیزه افزود: در این جلسه پنج عضو علمی از مرتبه مربی به مرتبه استادیاری ارتقا یافتند.

لازم به ذکر است، طبق ابلاغ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بررسی پرونده های ارتقای مرتبه دو دانشگاه « جامع علمی- کاربردی» و «فنی و حرفه‌ای» به هیأت ممیزه دانشگاه پیام نور واگذار شده است.