مدیرکل فرهنگی اجتماعی دانشگاه پیام نور در اختتامیه هشتمین جشنواره حرکت گفت: ۲۵۳اثر به جشنواره حرکت ارسال شد/ تقویت روحیه کار تیمی مهم ترین هدف فرهنگی دانشگاه پیام نور است
مدیرکل فرهنگی اجتماعی دانشگاه پیام نور در اختتامیه هشتمین جشنواره حرکت گفت: ۲۵۳اثر به جشنواره حرکت ارسال شد/ تقویت روحیه کار تیمی مهم ترین هدف فرهنگی دانشگاه پیام نور است

دکتر محمد مهدی محمدی سرپرست اداره کل فرهنگی اجتماعی دانشگاه پیام نور در آیین اختتامیه هشتمین جشنواره ملی حرکت که در واحد گلستان برگزار شد، اظهار کرد: هدف از برگزاری این جشنواره بررسی عملکرد انجمن های علمی است.

مدیرکل فرهنگی دانشگاه پیام نور با بیان اینکه ۸۶۸ انجمن علمی فعال در دانشگاه های پیام نور کشور در حال فعالیت هستند، خاطرنشان کرد: یکی از اهداف این جشنواره، شکل گیری فعالیت انجمن های پیام نور و برقراری ارتباط میان مجموعه های فنی، کارآفرینی و حرفه ای با انجمن های دانشجویی برای اشتغال دانشجویان است.
وی افزود: حوزه های رقابتی انجمن ها در جشنواره حرکت شامل آموزشی، ترویجی، علمی پژوهشی، نشریات، کتاب، اختراع و نوآوری بود که با شاخص های ترازی آثار مورد بررسی قرار گرفت.
محمدی با اشاره به ایجاد دبیرخانه مرکزی در دانشگاه پیام نور گلستان یادآورشد: آثار اصالت سنجی از نظر محتوایی کمی و شکلی به خوبی مورد بررسی قرار گرفت که از بین ۲۵۳ اثر ارسال شده ۴۹ اثر جایز رتبه برتر شدند.
مدیرکل فرهنگی دانشگاه پیام نور نگاه این دانشگاه را معطوف به آینده و کارهای گروهی دانست و ابراز کرد: تلاش داریم تا رقابت های گروهی و کار تیمی را تقویت کنیم و دستور العمل های این کار پیش بینی شده تا سیل عظیمی از اساتید در فعالیت های انجمن های علمی مشارکت کنند.
وی گفت: انجمن های علمی دانشگاه باید در خصوص مسائل کشور به ایده برسند تا منجر به حل یک مسئله در کشور شود.