دانشگاه پیام نور واحد پیرانشهر به مرکز تبدیل شد
دانشگاه پیام نور واحد پیرانشهر به مرکز تبدیل شد

دکتر کامران جباری رئیس دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی از تبدیل واحد پیرانشهر به مرکز خبر داد و افزود:دانشگاه پیام نور واحد پیرانشهر بعد از گذشت ۱۹ سال از تاسیس آن، با پیگیری های مستمر طی دو سال گذشته از واحد به مرکز تبدیل شد.

به گزارش یوپنا، رئیس دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی در بخشی از سخنان خود گفت: یکی از اولویت ها و اقدامات ضروری برای رونق و توسعه دانشگاه پیام نور واحد پیرانشهر ارتقاء و تبدیل آن به مرکز بود که از سال ۱۳۹۹ در دستور کار و مورد پیگیری مستمر و مجدانه قرار گرفت.
دکتر جباری در خصوص شرایط و شاخص های تبدیل واحدهای دانشگاه پیام نور به مرکز اظهار داشت: مطابق مصوبات و بخشنامه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تبدیل واحد به مرکز، ۱۲ شاخص و شرایط وجود دارد که تمامی آنها باید به تایید استان، سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور کشور، هیات نظارت و ارزیابی استان و هیات نظارت و ارزیابی وزارت علوم برسند.
رئیس دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی افزود: تبدیل این واحد به مرکز ضمن اینکه باعث تثبیت همیشگی این دانشگاه به عنوان تنها دانشگاه دولتی شهرستان می شود، سرآغازی برای توسعه آموزش عالی در شهرستان پیرانشهر خواهد شد.
شایان ذکر است که دانشگاه پیام نور پیرانشهر، اولین واحد دانشگاه پیام نور در استان و سومین آن در کشور است که در طول مدت بیش از یک دهه به مرکز تبدیل شده است.