دعوت سرپرست دانشگاه پیام نور از دانشجویان ال سی لاهور برای شرکت در دوره تقویت زبان فارسی/ نقش موثر زبان فارسی در توسعه و ترویج فرهنگ اسلامی
دعوت سرپرست دانشگاه پیام نور از دانشجویان ال سی لاهور برای شرکت در دوره تقویت زبان فارسی/ نقش موثر زبان فارسی در توسعه و ترویج فرهنگ اسلامی

دکتر کریم نجفی برزگر با اشاره به نقش مهم زبان فارسی در توسعه و ترویج فرهنگ اسلامی و گسترش روابط دو کشور ایران و پاکستان گفت: اقدامات بسیار موثری برای گسترش و تقویت زبان فارسی بین دو کشور ایران و پاکستان صورت گرفته و همین مسئله روابط و تعامل سازنده این دو کشور را دوچندان کرده است.

به گزارش یوپنا، رئیس شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام و مشاور سرپرست دانشگاه پیام نور در جلسه بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی که در دانشگاه ال سی لاهور برگزار شد، افزود: اتاق ایران شناسی که در بخش ادبیات و فارسی دانشگاه ال سی لاهور قرار دارد، با انتشار و کتابت اشعار حکیم ابوالقاسم فردوسی، اندیشه و تفکر این اندیشمند فارسی زبان ایرانی را گسترش بخشیده است.

وی اظهار داشت: دانشجویان زبان و ادب فارسی این دانشگاه لوح های زیبایی را به اسماء الهی مکتوب کردند و نورانیت اسماء و صفات خاص خداوند تبلور بخش این مجموعه شده است.

دکتر نجفی برزگر همچنین از دعوت سرپرست دانشگاه پیام نور برای حضور دانشجویان پاکستانی در دوره های دانش افزایی و تقویت زبان و ادب فارسی کشور ایران خبر داد و اظهار داشت: گسترش زبان فارسی نقش موثری در استحکام روابط دو جانبه ایران و پاکستان و همچنین توسعه و ترویج فرهنگ اسلامی دارد و می تواند منشاء خدمات خیری برای هر دو کشور باشد.