سرپرست دانشگاه پیام نور در همایش جلال الدین رومی و سلطان باهو: برتریِ همدلی از همزبانی در مکتب مولانا
سرپرست دانشگاه پیام نور در همایش جلال الدین رومی و سلطان باهو: برتریِ همدلی از همزبانی در مکتب مولانا

سرپرست دانشگاه پیام نور گفت: مولانا بزرگ‌ترین شاعر عارف جهان است که در قرن هفتم نماد نوع دوستی اسلامی بوده است و در قرن ۱۲ هجری سلطان باهو ندای انسان دوستی را سر می دهد.

به گزارش یوپنا، دکتر تقی زاده سرپرست دانشگاه پیام نور در همایش جلال الدین رومی و سلطان باهو در دانشگاه پنجاب_ لاهور اظهار داشت: از نظر ما ایرانیان یکی از بزرگ‌ترین مواهبی که خداوند رحمان به انسان ها ارزانی داشته نوع دوستی و صلح طلبی است و صلح را از جمله مبانی اسلام دانسته، کما اینکه پیام عظیم شان اسلام، به پیامبر صلح و دوستی شهرت دارد.

وی ادامه داد: انسان فارغ از زبان و رنگ به عنوان اشرف مخلوقات معرفی شده و تا بدانجا جایگاه والایی دارد که آیینه تمام نمای جمال و جلال محسوب می شود و از همین رو، خداوند متعال بعد از آفرینش انسان با بیان فتبارک الله احسن الخالقین، خود را برترین خلق کنندگان می نامد.

وی در بخش دیگر سخنان خود تصریح کرد: به طور کلی نخبگان فرهنگی مسلمان، انسان های جهان وطنی بودند و علاوه بر انسان دوستی در پرتو جهان بینی اسلامی، این شاخصه را در افکار و اندیشه های آنها نیز می بینیم، به صورتی که هیچ غیریتی بین خود و دیگری نمی بینند.

دکتر تقی زاده گفت: مولانا بزرگ‌ترین شاعر عارف جهان است که در قرن هفتم نماد نوع دوستی اسلامی بوده است و در قرن ۱۲ هجری سلطان باهو ندای انسان دوستی را سر می دهد.

سرپرست دانشگاه پیام نور همچنین بیان کرد: این دو بزرگوار آثار خود را به زبان فارسی برای نوع دوستی و صلح بیان کردند و جهان امروز و اسلام، بیش از پیش نیازمند و تشنه این نوع نگاه و نگرش اسلامی است که با زبان لطیف شعر، دغدغه انسان و صلح داشتند و هنر انسانی زیستن را آموخته اند‌.

وی ادامه داد: بعد از گذشت چندین قرن ندای نوع دوستی این دو شاعر بزرگ همچنان از اعماق تاریخ گذشته گوش ما را نوازش می دهد و بی جهت نیست که مولوی را سخنگوی یگانگی انسان ها بر می شمرند، زیرا وی همدلی را برتر از همزبانی می داند.

ایشان در پایان گفت: امید است که با الگو گیری از این دو شاعر ،نوای انسان دوستانه را برای تحقق جهانی سرشار از دوستی بین انسان ها و ملت ها ایجاد کنیم.