ارتقای ۲عضو علمی به مرتبه استادی و ۴ عضو علمی به مرتبه دانشیاری
ارتقای ۲عضو علمی به مرتبه استادی و ۴ عضو علمی به مرتبه دانشیاری

ارتقاهای جدید اعضای علمی دانشگاه پیام نور اعلام شد.

به گزارش یوپنا دکتر علیرضا دل‌افکار دبیر هیأت ممیزه دانشگاه پیام نور از ارتقای۲ عضو هیئت علمی به مرتبه استادی و ۴عضو هیئت علمی به مرتبه دانشیاری خبر داد و گفت: در جلسه اخیر هیأت ممیزه، دکتر محمدهادی امین ناجی عضو هیئت علمی مرکز تهران جنوب در رشته الهیات (گرایش علوم قرآن و حدیث) و دکتر محمدرضا حاتمی عضو هیئت علمی مرکز تهران غرب در رشته علوم سیاسی از مرتبه دانشیاری به استادی و دکتر عبدالرضا صفری حلاوی عضو هیئت علمی واحد اندیمشک در رشته فلسفه، دکتر افشین جعفری عضو هیئت علمی مرکز شیراز در رشته حقوق بین‌الملل، دکتر سیاوش جانی عضو هیئت علمی مرکز تبریز در رشته علوم اقتصادی ودکتر سهیلا ابراهیمی وسطی کلایی عضو هیئت علمی مرکز بابل در رشته فیزیولوژی از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقا یافتند.

دبیر هیئت ممیزه افزود: در این جلسه همچنین ۲ عضو علمی از مرتبه مربی به مرتبه استادیاری و یک عضو علمی از دانشگاه فنی و حرفه‌ای از مرتبه مربی به مرتبه استادیاری ارتقا یافتند.
لازم به ذکر است، طبق ابلاغ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بررسی پرونده های ارتقای مرتبه دو دانشگاه « جامع علمی- کاربردی» و «فنی و حرفه‌ای» به هیأت ممیزه دانشگاه پیام نور واگذار شده است.