نظارت و ارزیابی چشم بینای دانشگاه است
نظارت و ارزیابی چشم بینای دانشگاه است

مدیرکل نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور گفت: اولین قدم برای کادرسازی شناسایی است که ناتک در این زمینه می تواند به دانشگاه کمک کند.

به گزارش یوپنا به نقل از روابط عمومی استان تهران دکتر شجاعی فرد مدیرکل نظارت، ‌ارزیابی و تضمین کیفیت در مراسم معارفه مسول جدید نظارت ارزیابی استان تهران اظهار داشت: نظارت و ارزیابی چشم بینای دانشگاه می باید که می تواند کمک شایانی به مجموعه دانشگاه کند.

وی ادامه داد: عدم کادرسازی نیروی انسانی یکی از معظل های دانشگاه پیام نور است که در این زمینه دکتر تقی زاده در سازمان مرکزی ۶ نفر دهه شصتی را به عنوان مدیر منصوب کرد یعنی نیروی جوانی که میخواهند رشد کنند.

دکتر شجاعی فرد همچنین گفت:اولین قدم برای کادرسازی شناسایی است که ناتک در این زمینه می تواند به دانشگاه کمک کند.

وی در بخش دیگر سخنان خوداظهار داشت: ما به دنبال دانشگاهی هستیم که هم تراز انقلاب اسلامی باشد.

وی افزود: در جهاد تبیین مقام معظم رهبری وظیفه استاد این است که بتواند نسبت به شائبه ها و ابهامات پاسخ روشنی ارائه کند پس جهاد تبیین یعنی پاسخ خوب و مطلوبی به دانشجویان دهیم.

دکتر شجاعی فرد همچنین گفت: در بخشنامه آموزشی و پژوهشی دانشگاه باید پیوست عدالت داشته باشد و اصل عدالت محوری بتواند شکل بگیرد

وی در پایان درباره امتحانات پایان ترم دانشگاه گفت: با توجه به حضوری شدن امتحانات پایان ترم و علیرغم همه محدودیت های مالی، امتحانات حیثیت دانشگاه است که باید با کیفیت برگزار شود.