سرپرست دانشگاه پیام نور استان البرز منصوب شد
سرپرست دانشگاه پیام نور استان البرز منصوب شد

دکتر یزدان پناه به عنوان سرپرست دانشگاه پیام نور استان البرز و مرکز کرج منصوب شد

به گزارش یوپنا، با صدور حکمی از سوی دکتر ابراهیم تقی زاده سرپرست دانشگاه پیام نور و با حضور دکتر شجاعی فرد مدیرکل نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه و دکتر ثمری معاون مدیرکل حوزه ریاست دانشگاه، دکتر یزدان پناه به عنوان سرپرست دانشگاه پیام نور استان البرز و مرکز کرج منصوب و از زحمات دکتر جلالیان تقدیر شد .