زمان سومین رزم آزمون آشنایی دانشجویان با سامانه آزمونی دروس عمومی اعلام شد/ شرکت کلیه دانشجویان در رزم آزمون الزامی است
زمان سومین رزم آزمون آشنایی دانشجویان با سامانه آزمونی دروس عمومی اعلام شد/ شرکت کلیه دانشجویان در رزم آزمون الزامی است

سومین رزم آزمون آشنایی دانشجویان با سامانه آزمونی دروس عمومی مرکز سنجش و آزمون به منظور بررسی صحت نام کاربری و رمز عبور دانشجو و نیز اطمینان از ثبت دروس عمومی اخذ شده در سامانه فوق، در تاریخ ۲۱ خردادماه ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد.

به گزارش یوپنا، طبق اعلام مرکز سنجش و آزمون؛ شرکت کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی که در ترم ۴۰۰۲ دروس عمومی را اخذ نموده‌اند، در این رزم آزمون الزامی است.
کلیه دانشجویان برای شرکت در رزم آزمون موارد ذیل را مدنظر قرار دهند:

آزمون در تاریخ ۲۱/۰۳/۱۴۰۱ و در ساعات اعلام شده در فایل پیوست (بر اساس استان) برگزار خواهد شد.

آدرس ورود به سامانه آزمونی مرکز سنجش و آزمون دانشجویان داخل کشور edu.pnu.ac.ir می‌باشد.
آدرس ورود به سامانه آزمونی مرکز سنجش و آزمون دانشجویان خارج از کشور eduisc.pnu.ac.ir می‌باشد.
جهت ورود به سامانه، نام کاربری : شماره دانشجویی و رمز عبور: کد ملی ثبت شده در سامانه گلستان می‎‌باشد.

* نام کاربری و رمز عبور دانشجویان اتباع شماره دانشجویی است.

۵- با توجه به اینکه سامانه آماده بهره برداری است دانشجویان باید از تاریخ ۱۲ خردادماه تا قبل از برگزاری رزم آزمون به سامانه مراجعه نموده و در صورت عدم امکان ورود به سامانه و یا سایر مشکلات در اسرع وقت با ذکر شماره دانشجویی مراتب را به اطلاع کارشناسان واحد/ مرکز مربوطه برسانند.