سرپرست مرکز آزمایشگاه های ملی و قطبی دانشگاه پیام نور منصوب شد
سرپرست مرکز آزمایشگاه های ملی و قطبی دانشگاه پیام نور منصوب شد

دکتر سید سجاد سجادی خواه طی حکمی از سوی دکتر ابراهیم تقی زاده به عنوان سرپرست مرکز آزمایشگاه های ملی و قطبی دانشگاه پیام نور منصوب شد.

به گزارش یوپنا، دکتر علم الهدی مشاور سرپرست دانشگاه پیام نور در مراسم تکریم و معارفه ضمن قدردانی از زحمات دکتر قاسم رضانژاد بردجی  اظهار داشت: دانشگاه پیام نور از آزمایشگاه های مجهزی در سطح کشور برخوردار است که می تواند خدمات بسیار ارزشمندی را به تمامی محققان و پژوهشگران در سطح کشور ارائه کند.

وی گسترش شبکه شاپنا را اقدامی بسیار موثر و ارزشمند در طول دوره مدیریت دکتر رضانژاد دانست و تاکید کرد: دانشگاه پیام نور باید در راستای ارتقای آزمایشگاه های مجازی خود نیز اهتمام ورزد و در این زمینه منشاء خدمات گسترده ای برای جامعه علمی کشور باشد.

وی ضمن تشکر از دکتر سجادی خواه برای پذیرش این مسئولیت، خواستار اهتمام جدی و اقدامات نوآورانه برای ارتقای مجموعه آزمایشگاه های دانشگاه پیام نور شد.
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه پیام نور نیز در این مراسم دکتر رضا نژاد را یکی از نیروهای ارزشمند علمی دانشگاه دانست که الگوی صبر، متانت و اخلاق در مجموعه دانشگاه پیام نور است.

وی با اشاره به ظرفیت های ویژه دانشگاه پیام نور در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی اظهار داشت: دانشگاه پیام نور می تواند این ظرفیت ها و امکانات خود را در اختیار جامعه علمی کشور قرار دارد که این امر ضمن کمک به کشور در جهت ارتقای علمی و پژوهشی، منشاء درآمدزایی نیز برای دانشگاه خواهد بود.

وی افزود: مرکز آزمایشگاه های ملی و قطبی دانشگاه پیام نور نیازمند مدیریت جهادی و استفاده از راهکارهای مطلوب برای ارتقای بیشتر است.

گفتنی است ، در این مراسم دکتر علم الهدی حکم سرپرستی دکتر سجاد سجادی خواه را تقدیم و با اهدای لوح اززحمات دکتر رضانژاد تقدیر کرد.