قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی؛ لزوم شرکت دانشجویان مقطع کارشناسی در چهارمین رزم آزمون دروس عمومی
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی؛ لزوم شرکت دانشجویان مقطع کارشناسی در چهارمین رزم آزمون دروس عمومی

رزم آزمون چهارم دروس عمومی دانشجویان کارشناسی دانشگاه پیام نور روز ۲۸ برگزار می شود،

به گزارش الیمانیوز رئیس مرکز سنجش و آزمون دانشگاه پیام نور با تاکید بر لزوم شرکت کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی در چهارمین رزم آزمون دروس عمومی گفت: به منظور جلوگیری از هر گونه خطا در زمان برگزاری آزمون های دروس عمومی (۱۲ تا ۱۶ تیرماه ضروری است کلیه دانشجویان در چهارمین رزم آزمون که ۲۸ خردادماه برگزار می شود، شرکت کنند.
دکتر حسینی با عنوان اینکه دانشجویان می توانند برای آگاهی از جزئیات این رزم آزمون به فایل اکسل پیوست این خبر مراجعه کنند، اظهار داشت:علی رغم برگزاری ۳ دوره رزم آزمون برای آماده سازی دانشجویان مقطع کارشناسی دارای دروس عمومی برای شرکت در آزمونهای مجازی سامانه مرکز سنجش و آزمون، متاسفانه ۸۰ درصد دانشجویان واجد شرایط هنوز به سامانه مذکور مراجعه نکرده و امکان ورود با کلمه و رمز عبور خودشان را بررسی ننموده اند.