دبیر هیات ممیزه دانشگاه پیام نور خبر داد: ارتقای ۴ عضو هیئت علمی به مرتبه دانشیاری
دبیر هیات ممیزه دانشگاه پیام نور خبر داد: ارتقای ۴ عضو هیئت علمی به مرتبه دانشیاری

۴ عضو علمی دانشگاه پیام نور به مرتبه دانشیاری و ۸ عضو به مرتبه استادیاری ارتقا پیدا کردند.

به گزارش یوپنا  دکتر علیرضا دل‌افکار دبیر هیأت ممیزه دانشگاه پیام نور از ارتقای چهار عضو هیئت علمی به مرتبه دانشیاری خبر داد و گفت: در جلسه اخیر هیأت ممیزه،  دکتر ولی محمد درینی عضو هیئت علمی مرکز تهران غرب در رشته مدیریت بازرگانی- استراتژیک ، دکتر نبی خلیلی اقدم  عضو هیئت علمی مرکز سقز در رشته زراعت و اصلاح نباتات ، دکتر مرضیه نطقی مقدم عضو هیئت علمی مرکز بیرجند در رشته زمین شناسی- چینه و فسیل و دکتر مریم صدرنیا عضو هیئت علمی مرکز شازند در رشته زیست شناسی- بیوتکنولوژی میکروبی از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقا یافتند.

دبیر هیئت ممیزه افزود: در این جلسه همچنین،  ۸ عضو علمی از مرتبه مربی به مرتبه استادیاری ارتقا یافتند.