زمان برگزاری آزمون مجدد برخی دروس در داخل و خارج از کشور دانشگاه پیام نور اعلام شد
زمان برگزاری آزمون مجدد برخی دروس در داخل و خارج از کشور دانشگاه پیام نور اعلام شد

آزمون مجدد دروس فوق در داخل و خارج از کشور در روز دوشنبه ۰۶ تیرماه ۱۴۰۱ رأس ساعت‌ ۱۰:۳۰ برگزار خواهد شد.

به گزارش یوپنا به نقل از روابط عمومی آزمون مجدد دروس فوق در داخل و خارج از کشور در روز دوشنبه ۰۶ تیرماه ۱۴۰۱ رأس ساعت‌ ۱۰:۳۰ برگزار خواهد شد.

ردیف کدرس        نام درس                                      کد دروس                                            ساعت آزمون
۱ ۱۱۱۲۴۱۴ تنظيم متابوليسم                              ۱۱۱۲۱۴۳ – ۱۱۱۲۴۱۴                                   ۱۰:۳۰
۲ ۱۲۲۹۰۴۶ شناخت ونقدمنابع وماخذايران بعدازاسلام                      ۱۲۲۹۰۴۶                    ۱۰:۳۰
۳ ۱۲۲۲۰۲۴ مباني تاريخ اجتماعي ايران           ۱۲۲۲۰۷۲ – ۱۲۲۲۲۰۵ – ۱۲۲۲۰۲۴ – ۱۲۲۲۳۱۷ – ۱۲۲۹۰۶۱                 ۱۰:۳۰
۴ ۱۲۱۶۹۳۹ مخاطرات ژئومورفولوژی ۱۲۱۶۹۳۹-۱۲۱۶۸۹۲                                         ۱۰:۳۰
۵ ۱۲۱۸۳۹۳ مديريت منابع انساني در قرآن، حديث و نهج البلاغه           ۱۲۱۸۳۹۳                         ۱۰:۳۰
۶ ۱۲۱۸۷۷۸ ارزیابی طرح های توسعه جهانگردی ۱۲۱۸۷۷۸                            ۱۰:۳۰

صرفاً دانشجویانی می‌توانند در آزمون مجدد این دروس شرکت نمایند، که در آزمون قبلی شرکت نموده‌اند.

در آزمون مجدد، دانشجویان باید به همان حوزه امتحانی درج شده بر روی کارت آزمون، مراجعه نمایند.

آزمون مجدد این درس برای کلیه دانشجویان به صورت کتبی است.