مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور خبر داد: عدم امکان تغییر محل آزمون در ترم تابستان
مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور خبر داد: عدم امکان تغییر محل آزمون در ترم تابستان

تغییر محل آزمون در ترم تابستان برای دانشجویان دانشگاه پیام نور امکان پذیر نیس.

به گزارش  یوپنا مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور با عنوان اینکه تغییر محل آزمون در دوره تابستان امکان پذیر نیست، گفت: در ترم تابستان صرفا امکان تقاضای مهمان برای دانشجویان دانشگاه در بازه زمانی تعیین شده مقدور است.

محسن حیدری افزود: کلیه دانشجویان می توانند از ۱۲ تا ۱۵ تیرماه برای ثبت درخواست مهمانی به سیستم گلستان به نشانی reg.pnu.ac.ir مراجعه کنند.