مدیران حوزه اداری مالی دانشگاه پیام نور منصوب شدند
مدیران حوزه اداری مالی دانشگاه پیام نور منصوب شدند

مدیران حوزه اداری مالی دانشگاه پیام نور طی احکامی جداگانه از سوی دکتر ابراهیم تقی زاده سرپرست دانشگاه و همچنین دکتر اجلالی معاونت اداری مالی منصوب شدند.

به گزارش یوپنا، به موجب این احکام، دکتر محمدجواد مهدوی به عنوان سرپرست امور درآمدی و اقتصادی و دکتر عیوضی به عنوان مدیرکل امور مالی منصوب و ابقا شدند.

همچنین محمد گلشنیان به عنوان سرپرست معاونت فنی و پشتیبانی و مجید صادقی سرپرست اداره رفاهی منصوب شدند.

دکتر علم الهدی مشاور سرپرست دانشگاه پیام نور در مراسم تکریم و معارفه ضمن تقدیر از زحمات دکتر شادرخ مدیرکل پیشین امور درآمدی و اقتصادی، رحمان محمدی معاون پیشین معاونت فنی و پشتیبانی و  محمود نوری رئیس پیشین اداره رفاهی از مدیران جدید برای قبول این مسئولیت تشکر کرد.

وی تغییر و جابه جایی مدیران را برای ایجاد تحول و نوآوری در تمامی حوزه ها ضروری خواند و اظهار داشت: قطعا مدیران جدید با استفاده از تجربیات ارزنده مدیران پیشین و ارائه نوآوری های خود می توانند دانشگاه را به سمت تعالی و ارتقای بیشتر سوق دهند.

دکتر اجلالی معاون اداری و مالی دانشگاه نیز چرخش مدیران را عاملی برای پیشرفت و ترقی بیشتر دانشگاه عنوان کرد.