آغاز آزمون دروس عمومی دانشجویان دانشگاه پیام نور از فردا / تاریخ و ساعت امتحانات مجازی
آغاز آزمون دروس عمومی دانشجویان دانشگاه پیام نور از فردا / تاریخ و ساعت امتحانات مجازی

آزمون دروس عمومی دانشجویان دانشگاه پیام نور از فردا ۱۲ تیرماه به صورتی مجازی آغاز می شود.

به گزارش یوپنا، تاریخ دروس عمومی مطابق تاریخ و ساعت اعلام شده بر روی کارت آزمون دانشجویان بوده و جداول پیوست این خبر بر اساس استان، تاریخ و ساعت برگزاری هر یک از دروس عمومی به تفکیک تاریخ تنظیم شده است.
فايل هاي مربوطه :
آزمون ۱۲ تيرماه .pdf35.527 KB
آزمون ۱۳ تيرماه .pdf31.051 KB
آزمون ۱۴ تيرماه .pdf29.888 KB
آزمون ۱۵ تيرماه .pdf31.133 KB
آزمون ۱۶ تيرماه .pdf34.745 KB