کسب رتبه بیست و دوم توسط دانشگاه پیام نور در بین ۴۴ دانشگاه برتر ایرانی در نظام رتبه بندی لایدن
کسب رتبه بیست و دوم توسط دانشگاه پیام نور در بین ۴۴ دانشگاه برتر ایرانی در نظام رتبه بندی لایدن

کسب رتبه بیست و دوم توسط دانشگاه پیام نور در بین ۴۴ دانشگاه برتر ایرانی در نظام رتبه بندی لایدن

به گزارش یوپنا همکاری های علمی بین المللی مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)، دکتر منصوره صراطی مدیر گروه رتبه‌بندی ISC گفت: نظام رتبه‌بندی لایدن، نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های برتر دنیا در سال ۲۰۲۲ میلادی خود را منتشر کرد.

در رتبه‌بندی سال جاری این نظام، تعداد ۴۴ دانشگاه از ایران در جمع ۱۳۱۸ دانشگاه برتر جهان قرار گرفتند. این در حالی است که در سال قبل ۳۶ دانشگاه از ایران در این رتبه بندی حضور داشته اند.

لایدن یکی از نظام های معتبر ارزیابی دانشگاهی است که هر ساله دانشگاه های برتر دنیا را بر اساس شاخص های معتبر علم سنجی مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار می دهد.
صراطی گفت: ایران با حضور ۴۴ دانشگاه در این نظام رتبه بندی، همچون سال های گذشته در بین کشورهای اسلامی رتبه نخست را به لحاظ تعداد دانشگاه در اختیار خود دارد. پس از ایران ترکیه و مصر به ترتیب با ۳۲ و ۱۰ دانشگاه رتبه های دوم و سوم را دارند.

دانشگاه پیام نور در نظام رتبه‌بندی لایدن

دانشگاه پیام نور در سال ۲۰۱۹ با ۲۲۱۱ پژوهش، در سال ۲۰۲۰ با ۲۴۳۳ پژوهش، در سال ۲۰۲۱ با ۲۵۶۴ پژوهش و در سال ۲۰۲۲ با ۲۶۳۲ پژوهش برتر در پایگاه web of science به عنوان بیست و دومین دانشگاه برتر ایران در این نظام رتبه بندی قرار گرفت.

نظام رتبه‌بندی لایدن اخیرا علاوه بر اعلام رتبه کل هر دانشگاه بر اساس تعداد و کیفیت پژوهش، وضعیت هر دانشگاه در ۵ حیطه علمی نیز اعلام میکند.

رتبه‌های دانشگاه پیام نور در حیطه‌های مختلف علمی در نظام رتبه‌بندی لایدن ۲۰۲۲
رتبه جهانی در زیست‌پزشکی و علوم سلامت ۱۱۷۶
رتبه جهانی در علوم زمین و زندگی ۹۹۱
رتبه جهانی در ریاضی و علوم کامپیوتر ۸۲۶
رتبه جهانی در علوم پایه و مهندسی ۵۰۱
رتبه جهانی در علوم انسانی و اجتماعی ۱۰۷۳

همانطور که در جدول مشخص است، بهترین رتبه دانشگاه پیام نور در حیطه علمی علوم پایه و مهندسی است که در جایگاه ۵۰۱ جهانی قرار گرفته است.

لازم به ذکر است نظام رتبه‌بندی مرکز مطالعات علوم و فناوری لایدن (هلند) از سال ۲۰۰۷ به صورت سالانه، دانشگاه‌ها را براساس تاثیر علمی و همکاری‌های علمی و با استفاده از ده شاخص علم سنجی ارزیابی و رتبه‌بندی دانشگاه جهان را معرفی می‌نماید. این نظام برای گردآوری داده‌های مورد نیاز، پایگاه استنادی web of Science را مورد استفاده قرار می‌دهد.

نظام رتبه‌بندی لایدن بر خلاف سایر نظام‌های رتبه‌بندی موجود در سطح دنیا، برای دانشگاه‌های حاضر در نظام خود، رتبه‌ای واحد محاسبه نمی‌کند بلکه دانشگاه ها بر اساس معیارها و شاخص‌های موجود در نظام لایدن مورد رتبه‌بندی قرار می گیرند. از این رو یکی از ویژگی‌های رتبه‌بندی لایدن این است که به دانشگاه‌ها رتبه کل اختصاص نمی دهد بلکه در این شاخص‌ها برای کلیه دانشگاه‌ها نمرات و رتبه ها را جداگانه محاسبه و منتشر می کند.