راه اندازی رشته های مورد نیاز در مقطع تحصیلات تکمیلی در اولویت است
راه اندازی رشته های مورد نیاز در مقطع تحصیلات تکمیلی در اولویت است

رئیس دانشگاه پیام نور ارتقای جایگاه دانشگاه را در گرو ارتقای کیفیت، راه اندازی رشته های مورد نیاز در مقطع تحصیلات تکمیلی و تکریم دانشجویان دانست و افزود: دانشگاه پیام نور به عنوان بزرگ ترین دانشگاه دولتی کشور هم اکنون از جایگاه مطلوب علمی و پژوهشی در نظام رتبه بندی پایگاه های استنادی بین المللی برخوردار است و ارتقای بیشتر این دانشگاه باید در اولویت قرار گیرد.

به گزارش یوپنا، دکتر ابراهیم تقی زاده در همایش تدوین برنامه های عملیاتی در حوزه معاونت آموزش، پژوهش و فرهنگی دانشجویی دانشگاه پیام نور استان تهران با اشاره به ویژگی های منحصر به فرد دانشگاه پیام نور گفت: دانشجویان دانشگاه پیام نور این دانشگاه را با توجه به ویژگی هایی مانند بومی پذیری، اختیاری بودن امکان حضور در کلاس های درس، کتاب محوری و دانشجو محوری و همچنین آزمون های الکترونیکی آن برگزیده اند و وظیفه همه روسای استانی دانشگاه پیام نور این است که با حفظ این ویژگی ها، تکریم دانشجویان و تسهیل فرایند کاری آنها بسترهای رضایتمندی، ارتقا و پیشرفت دانشگاه را در تمامی عرصه ها مهیا سازند.

وی ضمن تقدیر از هماهنگی اساتید دانشگاه پیام نور برای ثبت آثار و اسناد پژوهشی خود در پایگاه های استنادی و ارتقای ۹۱۰ پله ای این دانشگاه در آخرین رتبه بندی وب سایت های دانشگاهی وبومتریک تصریح کرد: دانشگاه پیام نور از ظرفیت ها و پتانسیل های ویژه ای برخوردار است که با هماهنگی، انسجام و هم افزایی بیشتر می توانیم ضمن معرفی این توانمندی ها، در جهت اهداف دانشگاه و تامین نیازهای به حق دانشجویان اهتمام ورزند.

دکتر تقی زاده همچنین به ظرفیت های ویژه مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه برای چاپ کتب دانشگاهی و افزایش درآمد اختصاصی اشاره کرد و گفت: دانشگاه پیام نور این قابلیت و پتانسیل را داراست که بتواند کتب مورد نیاز دیگر دانشگاه ها را نیز چاپ و توزیع کند که باید در برنامه های پیش رو آن را در اولویت قرار دهد.