تمدید مهلت انتخاب واحد و درخواست مهمانی دانشجویان دانشگاه پیام نور
تمدید مهلت انتخاب واحد و درخواست مهمانی دانشجویان دانشگاه پیام نور

مهلت انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه پیام نور تمدید شد.

به گزارش یوپنا طبق اطلاعیه دانشگاه پیام نور مهلت انتخاب واحد ترم مهرماه دانشجویان تا ۱ شهریوماه تمدید شد.

همچنین مهلت درخواست مهمانی تا ۳۱ مرداداماه در سیستم گلستان امکانپذیر شد.

دانشجویان می توانند با مراجعه به سیستم گلستان درخواست های خود را ثبت کنند.