دانشگاه پیام نور سرآمد شاخص های حکمرانی ایرانی اسلامی/ فناوری آموزش نوین یکی از ممیزات دانشگاه پیام نور است
دانشگاه پیام نور سرآمد شاخص های حکمرانی ایرانی اسلامی/ فناوری آموزش نوین یکی از ممیزات دانشگاه پیام نور است

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، دانشگاه پیام نور را در شاخص های حکمرانی ایرانی اسلامی سرآمد دانست و اظهار داشت: عدالت، بهره وری و رضایت سه مولفه اساسی در حکمرانی ایرانی اسلامی است و دانشگاه پیام نور در این فضا توانسته در هر سه مولفه پیشرو باشد.

به گزارش یوپنا، دکتر میثم لطیفی در نشست رئیس و اعضای هیات رئیسه دانشگاه پیام نور افزود: عدالت آموزشی زمانی محقق می شود که آموزش برای همه افراد کشور با حداقل دسترسی امکان پذیر باشد و دانشگاه پیام نور به خوبی توانسته دسترسی آسان به آموزش را برای عموم مردم در سراسر کشور فراهم کند.
وی یادآور شد: دو ضلع بعدی حکمرانی ایرانی اسلامی؛ بهره وری و رضایت است و اگر این دو ضلع تبیین نشود قطعا با کاستی هایی روبه رو خواهیم بود که خوشبختانه دانشگاه پیام نور توانسته در این دو ضلع نیز پیشرو بوده و امکان رشد و بالندگی استعدادها را حتی در نقاط محروم و کم برخوردار فراهم کند.
وی با عنوان اینکه این دانشگاه با بومی پذیری رضایت مردم و خانواده ها را جلب کرده است، افزود: وضعیت فرهنگی در دانشگاه پیام نوربه دلیل بومی پذیری، متمایز و بهتر است.
دکتر لطیفی بر لزوم تبیین مدیریت تصویر دانشگاه پیام نور تاکید کرد و اظهار داشت: دانشگاه پیام نور باید با تعریف پروژه ای وضعیت فرهنگی این دانشگاه را بسنجد و مدیریت تصویر این دانشگاه را تبیین کند.
وی فناوری آموزش نوین را یکی از ممیزات دانشگاه پیام نور عنوان کرد و اظهار داشت: با شیوع بیماری کرونا، تمامی دانشگاه ها با چالش جدی برای ارائه آموزش مواجه شدند و تنها دانشگاهی که با این چالش مواجه نشد، دانشگاه پیام نور بود.
وی افزود: ظرفیت ویژه دانشگاه پیام نور در ارائه آموزش مجازی یک فرصت مهم و ارزشمند است که می توانیم از آن برای آموزش کودکان محروم در روستاها که به آموزش حضوری دسترسی ندارند، استفاده کنیم.
وی تصریح کرد: بهترین معلم ها و استادها می توانند از طریق دانشگاه پیام نور، علم خود را در یک شبکه ۴۰۰ واحدی به اشتراک بگذارند و این دانشگاه باید به عنوان دانشگاه پیشرو در آموزش مجازی، ضمن جمع آوری تجربه دیگر دانشگاه ها در دوران کرونا، قدم های بزرگ رو به جلو بردارد.
دکتر لطیفی دانشجویان دانشگاه پیام نور را به لحاظ سطح علمی مطلوب و قابل قبول دانست و گفت: به دلیل شیوه و سیستم آموزشی دانشگاه پیام نور، دانشجویان این دانشگاه، مجبور به خواندن کل منبع هستند و به همین دلیل اکثر دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی را دانش آموختگان دانشگاه پیام نور تشکیل می دهند.