انتخاب عضو علمی دانشگاه پیام نور در کمیته ملی المپیک
انتخاب عضو علمی دانشگاه پیام نور در کمیته ملی المپیک

عضو علمی دانشگاه پیام نور به عنوان یکی از اعضای هیات اجرایی کمیته‌ ملی المپیک انتخاب شد. 

به گزارش یوپنا پنجاه‌ و یکمین مجمع عمومی انتخاباتی کمیته‌ ملی المپیک، در سالن فارسی آکادمی‌ ملی المپیک با حضور سیدحمید سجادی وزیر ورزش‌ و جوانان، سیدرضا صالحی‌ امیری رئیس کمیته‌ملی المپیک، هیئت‌ اجرایی و اعضای المپیکی و غیر المپیکی برگزار شد.

دکتر مهدی گودرزی عضو علمی دانشگاه پیام نور به عنوان یکی از اعضای هیات اجرایی کمیته‌ ملی المپیک انتخاب شد.

وی هم اکنون رئیس فدراسیون ورزش سه‌گانه می باشد.