مهلت ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه پیام نور تمدید شد
مهلت ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه پیام نور تمدید شد

مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور گفت: مهلت ثبت نام و انتخاب واحددر نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۲ دانشگاه پیام نور از ۱۶ لغایت ۱۹ شهریورماه تمدید شد.

به گزارش یوپنا، محسن حیدری با عنوان اینکه این مهلت با عنایت به اینکه تعدادی از دانشجویان تاکنون موفق به ثبت نام و انتخاب واحد نشده اند، تمدید شده است، تاکید کرد: امکان حذف و اضافه برای آن دسته از دانشجویانی که انتخاب واحد نکرده باشند، مقدور نیست.