ارتقای چهار عضو هیات علمی به مرتبه دانشیاری
ارتقای چهار عضو هیات علمی به مرتبه دانشیاری

۴ عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور به مرتبه دانشیاری ارتقا یافتند.

به گزارش یوپنا دکتر خدیجه دیده بان دبیر هیأت ممیزه دانشگاه پیام نور از ارتقای چهار عضو هیئت علمی به مرتبه دانشیاری و چهار عضو هیئت علمی به مرتبه استادیاری خبر داد و گفت: در جلسه اخیر هیأت ممیزه، دکتر سعید یوسف زاده عضو هیئت علمی مرکز مرند در رشته زراعت، دکتر علیرضا فرجی عضو هیئت علمی مرکز ایلام در رشته کلام گرایش فلسفه، دکتر آمنه شاهنده عضو هیئت علمی مرکز خوی در رشته علوم قرآن و حدیث و دکتر مرجانه جعفری فشارکی عضو هیئت علمی مرکز زرین شهر در رشته فیزیک از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقا یافتند.

دبیر هیات ممیزه افزود: د در این جلسه ۴ عضو علمی دانشگاه پیام نور از مرتبه مربی به مرتبه استادیاری ارتقا یافتند.