لزوم به کارگیری ظرفیت های دانشگاه پیام نور در راه اندازی شرکت های دانش بنیان
لزوم به کارگیری ظرفیت های دانشگاه پیام نور در راه اندازی شرکت های دانش بنیان

فرهاد بشیری بر لزوم به کارگیری ظرفیت های دانشگاه پیام نور در راه اندازی و حمایت از شرکت های دانش بنیان تاکید کرد و گفت: دانشگاه پیام نور در زمینه مهارت آموزی اقدامات مطلوبی انجام داده و لازم است در جهت راه اندازی شرکت های دانش بنیان ، حمایت از این شرکت ها و تولید ثروت نیز گام بردارد.

به گزارش یوپنا، نماینده مردم پاکدشت و عضوکمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در نشست اعضای هیات رئیسه و روسای استانی دانشگاه پیام نور ضمن تقدیر از این دانشگاه برای توفیقات دانش آموختگان دانشگاه پیام نور در قبولی های کارشناسی ارشد و همچنین آزمون های استخدامی، آن را افتخاری بزرگ دانست و اظهار داشت: کشور ایران در زمینه راه اندازی شرکت های دانش بنیان در مراحل ابتدایی راه است و دانشگاه پیام نور می تواند با استفاده از نبوغ و استعدادهای این دانشگاه در این جهت گام های ویژه ای بردارد.
وی با اعلام حمایت از دانشگاه پیام نور تصریح کرد: حوزه های دانشگاهی رسالت عظیمی برای پیشرفت و ترقی کشور بر دوش دارند و می توان با تعامل گسترده و منسجم در جهت اعتلای بیشتر گام برداشت.