جزئیات نحوه پذیرش دوره دکتری تخصصی مرکز امور بین الملل شعبه امارات دانشگاه پیام نور
جزئیات نحوه پذیرش دوره دکتری تخصصی مرکز امور بین الملل شعبه امارات دانشگاه پیام نور

جزئیات نحوه پذیرش دوره دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور – مرکز امور بین الملل شعبه امارات (نوبت دهم) اعلام شد

به گزارش یوپنا دانشگاه پیام نور برای دستیابی به اهداف آموزش عالی، گسترش مرزهای دانش، توسعه تحصیلات تکمیلی و ارتقای سطح علمی – فرهنگی داوطلبان خارج از مرزهای جمهوری اسلامی ایران ، برابر مجوزهای وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، از بین ایرانیان و غیر ایرانیان مسلط به زبان فارسی از طریق سوابق تحصیلی و بررسی سوابق علمی ، پژوهشی ، فرهنگی و مصاحبه علمی در قالب رشته های مصوب شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران در شعبه بین الملل دانشگاه پیام نور در کشور امارات برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ دانشجو می پذیرد.

متقاضیان جهت کسب اطلاعات و جزئیات نحوه پذیرش به فایل اطلاعیه پیوست مراجعه کنند.

جزئیات نحوه پذیرش دوره دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور – مرکز امور بین الملل شعبه امارات (نوبت دهم) در فایل اطلاعیه پیوست موجود است.

فايل هاي مربوطه :
http://الف.docx21.442 KB