دکتر دهمرده عضو کمیسیون آموزش مجلس: دانشگاه پیام نوربستر ادامه تحصیل جوانان را فراهم کرده است/ لزوم تعامل روسای استانی دانشگاه پیام نور با استانداران
دکتر دهمرده عضو کمیسیون آموزش مجلس: دانشگاه پیام نوربستر ادامه تحصیل جوانان را فراهم کرده است/ لزوم تعامل روسای استانی دانشگاه پیام نور با استانداران

عضو کمیسیون آموزش در مجلس شورای اسلامی با عنوان اینکه هر کدام از دانشگاه ها ویژگی های برجسته ای دارد ، اظهار داشت: دانشگاه پیام نور دانشگاهی منحصر به فرد است که توانسته با بومی پذیری بسترهای ادامه تحصیل را برای تمامی جوانان جویای علم در اقصی نقاط کشور فراهم کند.

به گزارش یوپنا، دکتر دهمره در نشست هیات رئیسه و روسای استانی دانشگاه پیام نور با عنوان اینکه بعد از دیپلم نگرانی های اجتماعی آغاز می شود، اظهار داشت: دانشگاه کارخانه بزرگی است که با پوشش دهی جوانان، آنها را از انواع آلودگی ها و دغدغه ها نجات می دهد.
نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ویژگی های ارزنده دانشگاه پیام نور تصریح کرد: در گذشته باور توانمندی های دانشگاه پیام نور در نزد مخاطبان مشکل بود اما این دانشگاه توانست با بومی پذیری و ارائه خدمات مناسب آموزشی، توجه مخاطبان را به خود جلب کرده و اکنون تعداد بسیاری از جوانان این مرز و بوم حتی در نقاط کمتربرخوردار تحصیل کرده این دانشگاه هستند.
دکتر دهمرده در پایان از روسای استانی خواست برای پیشرفت و ارتقای دانشگاه در تمامی ابعاد تعامل خود را با نمایندگان و استانداران گسترش دهند .