معاون امور زنان رئیس جمهور در دانشگاه پیام نور تهران شرق: هدف اصلی دشمن در جنگ نرم ، زنان و خانواده هاست
معاون امور زنان رئیس جمهور در دانشگاه پیام نور تهران شرق: هدف اصلی دشمن در جنگ نرم ، زنان و خانواده هاست

همایش خوانش کتاب حوض خون در دانشگاه پیام نور تهران شرق برگزار شد.

معاون امور زنان رئیس جمهور در این همایش با توجه به اهمیت نقش زنان در انقلاب اظهار داشت: حضرت امام(ره)، زنان را به علت پشتیبانی آنها از شهدا، خانواده شهدا و خانواده رزمندگان و همچنین پشتیبانی حمایتی و تدارکاتی، رهبر نهضت انقلاب می دانست.

به گزارش یوپنا، دکتر انسیه خزعلی افزود: یکی دیگر از حمایت های مهم زنان نگهداری و انتقال ارزش های جهاد و شهدا به نسل های آینده به خصوص نسل جوان است.
وی تصریح کرد: در بسیاری از جنگ ها، زنان به عنوان یک مساله مطرح می شوند ولی در جامعه ایران و در زمان جنگ به رهبری حضرت امام زن ها نه تنها مساله نبودند، بلکه یک فرصت، هدایت کننده و پیشران جنگ عقیدتی محسوب می شوند و همین ویژگی منحصربفرد بودن جنگ ما بوده است.
وی همچنین گفت: اگر تاریخ مقاوت را مردان نوشتند، زنان پای آن را امضا کردند و اگر امضای زنان و مادران نبود اعتبار نداشت و این حرکت ادامه پیدا نمی کرد.
خزعلی به جنگ نرم دشمن نیز اشاره کرد و افزود: هداف اصلی دشمن در جنگ نرم زنان و خانواده هاست که در این جنگ مردان باید پشتیبانی و نقش حمایتی از زنان را انجام دهند و از ارزش های اصیل انقلاب دفاع کنند و نگذارند که دشمن به دل خانه ها وارد شود.