استاندار گیلان: کارنامه درخشان دانشگاه پیام نور در اجرای رسالت اجتماعی و ارائه خدمات آموزشی
استاندار گیلان: کارنامه درخشان دانشگاه پیام نور در اجرای رسالت اجتماعی و ارائه خدمات آموزشی

دکتر اسدالله عباسی کارنامه دانشگاه پیام نور را در اجرای رسالت اجتماعی و ارائه خدمات آموزشی بسیار درخشان عنوان کرد و افزود: این دانشگاه توانست با برقراری عدالت آموزشی، امکان تحصیل را برای تمامی اقشار در اقصی نقاط کشور فراهم آورد.

به گزارش یوپنا، استاندار گیلان در دیدار رئیس و هیات رئیسه دانشگاه پیام نور افزود: بومی پذیری دانشگاه پیام نور یکی از ویژگی های منحصر به فرد این دانشگاه است که بستر ادامه تحصیل را برای جوانان در کنار خانواده های آنها فراهم آورده است.
وی ضمن حمایت همه جانبه از این دانشگاه مردمی تصریح کرد: نگاه ما به این دانشگاه نگاهی همراهانه ومساعدت آمیز است.