ارتقای سه عضو هیات علمی به مرتبه دانشیاری و استادی
ارتقای سه عضو هیات علمی به مرتبه دانشیاری و استادی

دبیر هیأت ممیزه دانشگاه پیام نور از ارتقای جدید اعضای علمی دانشگاه خبر داد.

به گزارش یوپنا دکتر خدیجه دیده بان دبیر هیأت ممیزه دانشگاه پیام نور از ارتقای سه عضو هیات علمی به مرتبه دانشیاری و استادی خبر داد و گفت: در جلسه اخیر هیأت ممیزه، دکتر علیرضا مظلومی بجستانی عضو هیات علمی مرکز مشهد در رشته زمین شناسی و دکتر شهرام لطفی عضو هیات علمی مرکز گیلان غرب(کرند غرب) در رشته شیمی از مرتبه استادیاری به دانشیاری و ۴ عضوهیات علمی دانشگاه پیام نور به مرتبه استادیاری ارتقا یافتند.
همچنین دکتر احمدرضا حقیقی عضو هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای در رشته ریاضی از مرتبه دانشیاری به استادی ارتقا یافت.
لازم به ذکر است طبق ابلاغ وزرات علوم، تحقیقات و فناوری، بررسی پرونده های ارتقای مرتبه دو دانشگاه “جامع علمی –کاربردی” و “فنی و حرفه ای” به هیات ممیزه دانشگاه پیام نور واگذار شده است.