معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور خبر داد: اصلاح و افزایش حقوق اعضای غیرهیات علمی که از سال ۹۹ به بعد بازنشسته شدند
معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور خبر داد: اصلاح و افزایش حقوق اعضای غیرهیات علمی که از سال ۹۹ به بعد بازنشسته شدند

معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور از اصلاح و افزایش حقوق اعضای غیر هیات علمی دانشگاه که از سال ۹۹ به بعد بازنشسته شده اند، خبر داد و اظهار داشت: با پیگیری های صورت گرفته، صندوق بازنشستگی کشوری افزایش ۵۰ درصدی حقوق اعضای غیر هیات علمی دانشگاه را که طبق مصوبه سال ۹۸ باید اجرایی می شد، پذیرفت و حقوق کلیه بازنشستگان مشترک صندوق فوق الذکر که از تاریخ اول بهمن ماه سال ۹۹ به بعد بازنشسته شده اند، متناسب با احکام استخدامی توسط اداره کل امور اداری اصلاح می شود.

به گزارش یوپنا، دکتر فرید اجلالی همچنین به اعتراض دانشگاه نسبت به میزان افزایش حقوق اعمال شده توسط صندوق بازنشستگی کشوری در قالب همسان سازی برای اعضای غیرهیات علمی بازنشسته اشاره کرد و گفت: این موضوع نیز مجدد توسط اداره کل فنی صندوق بازنشستگی کشوری بررسی و حقوق ۲۵۵ نفر از همکاران بازنشسته که از ابتدای تاسیس دانشگاه پیام نور تا تاریخ اول مهرماه سال ۱۳۹۹ با پست مدیریتی کارشناس مسئول به بالا، بازنشسته شده اند، اصلاح شد.

وی یادآور شد: در خصوص اصلاح حقوق ۷۷ نفر از همکاران بازنشسته با پست مدیریتی از تاریخ اول مهرماه سال ۹۹ لغایت اول اسفندماه سال ۱۴۰۰ نیز موضوع در دست بررسی و اقدام است.

دکتر فرید اجلالی تاکید کرد: مبلغ پرداختی به کلیه بازنشستگان از محل صندوق بازنشستگی خواهد بود و دانشگاه یک ریال نیز بابت آن پرداخت نخواهد کرد.

معاون اداری و مالی دانشگاه ضمن تقدیر از کلیه کارکنان امور اداری و کارگزینی اداره بازنشستگی و خروج از خدمت برای اصلاح احکام بازنشستگان گفت: استان فارس نسبت به دیگر استانها در این زمینه پیشتاز بوده و تقریبا اصلاح احکام تمامی بازنشستگان در این استان صورت گرفته و در استانهای دیگر نیز در حال انجام است.