معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه پیام نورخبر داد: نشریه انگلیسی زبان دانشگاه پیام نور موفق به اخذ رتبه علمی شد
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه پیام نورخبر داد: نشریه انگلیسی زبان دانشگاه پیام نور موفق به اخذ رتبه علمی شد

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه پیام نور گفت: نشریه انگلیسی زبان دانشگاه پیام نور از سوی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ رتبه علمی کسب کرد.

به گزارش یوپنا ، دکتر محمد علی ابراهیمی افزود: این نشریه با عنوان Quran and Religious Enlightenment
به صاحب امتیازی دانشگاه پیام نور، در آبان ۱۴۰۱ موفق به اخذ رتبه علمی از سوی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه قرآن و روشنگری دینی شده است.
وی نشانی تارنمای نشریه علمی یاد شده را https://quran2020.journals.pnu.ac.ir/ ذکر کرد و از اعضای هیات علمی خواست در صورت تمایل مقالات خود را به این نشریه ارسال کنند