ایجاد «پایگاه ملی هویت» برای اتباع غیرایرانی
ایجاد «پایگاه ملی هویت» برای اتباع غیرایرانی

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با اعلام خبر ایجاد «پایگاه ملی هویت» اظهار داشت این اداره کل در فرصتی کوتاه به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند متصل می‌شود.

به گزارش یوپنا، «صادق رضادوست»، مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور گفت: با تشکیل «پایگاه ملی هویت»، اداره کل اتباع در فرصتی کوتاه به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند متصل می‌شود.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی با اشاره به اینکه درگذشته دستگاه‌ها هرکدام جداگانه به اتباع و مهاجرین خارجی کد مخصوص سازمان خود را اختصاص می‌دادند، اظهار داشت: «وزارت کشور برای جبران این نقیصه و تجمیع تمام این کدها، خود را به عنوان مسئول پایگاه ملی هویت داده اتباع خارجی پیشنهاد کرد و این موضوع را در بالاترین سطح جلسات یعنی در شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مطرح نمود».

صادق رضادوست با بیان اینکه ‌اکنون وزارت کشور متولی پایگاه ملی هویت داده اتباع خارجی است، افزود: «اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی درحال آماده سازی سامانه پایگاه ملی هویت است، در فرصتی کوتاه پایگاه ملی هویت تشکیل خواهد شد و با تشکیل پایگاه ملی هویت، اداره کل اتباع به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند متصل می‌شود»./تسنیم