معادله نصرالله درباره حمایت از منابع لبنان پابرجاست
معادله نصرالله درباره حمایت از منابع لبنان پابرجاست

عضو شورای مرکزی حزب الله لبنان اعلام کرد که دودستگی شدید در داخل رژیم موقت اسرائیل و پیروزی راست افراطی به شکل ضعیف نوید دهنده زوال سریع این رژیم است.

به گزارش یوپنا، شیخ حسن البغدادی عضو شورای مرکزی حزب الله لبنان اعلام کرد که دودستگی شدید در داخل رژیم موقت اسرائیل و پیروزی راست افراطی به شکل ضعیف، نوید دهنده زوال سریع این رژیم است.

وی افزود: این جای امیدواری برای ما برای سرعت فروپاشی آن ایجاد می کند به ویژه با توجه به تشدید مقاومت در کرانه باختری که سبب شده است سران رژیم صهیونیستی نسبت به آینده خود در نگرانی به سر ببرند.

البغدادی تاکید کرد: دستاوردی که لبنان در زمینه حفظ ثروتهای لبنان به دست آورده است، کابینه آتی رژیم صهیونیستی نمی تواند گزندی به آن وارد کند.

وی افزود: معادله ای که سید حسن نصرالله در حفظ منابع لبنان ایجاد کرده است مربوط به زمان خاصی نیست و پابرجاست.

عضو شورای مرکزی حزب الله لبنان تاکید کرد: مقاومت در راستای تثبیت این معادله آماده است. ما باید در لبنان حامی لبنانی ها و ثروتهای آنها از دشمنی باشیم که همواره در کمین است و به ثروتهای لبنان چشم دوخته است.

وی افزود: این شرایط ایجاب می کند که لبنانی ها خیلی سریع از بحرانهای خود خارج شوند و رئیس جمهور انتخاب کنند تا بتوانیم دولتی تشکیل دهیم که اوضاع نابسامان کشور را سرو سامان دهد./مهر