معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خبر داد: اخذ رتبه علمی برای یک نشریه دیگر از نشریات دانشگاه پیام نور
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خبر داد: اخذ رتبه علمی برای یک نشریه دیگر از نشریات دانشگاه پیام نور

دکتر ابراهیمی، معاونت پژوهش و فناوری، از اخذ رتبه علمی نشریه‌ای دیگر در حوزۀ علوم انسانی خبر داد.

به گزارش یوپنا، دکتر ابراهیمی با عنوان اینکه اخذ رتبه علمی برای نشریات در راستای تحقق اهداف عالی دانشگاه در حوزه پژوهش قرار دارد افزود: به همین منظور کوشش‌ها و پیگیری‌های فراوانی صورت گرفت و بر اساس ارزیابی و اعلام کمیسیون نشریات علمی کشور، این موفقیت برای نشریۀ Quran and Religious Enlightenment با اخذ رتبه علمی مصوب «ب» از ابتدای سال ۱۴۰۱ محقق شد.

وی تصریح کرد: نشریه یادشده به صاحب امتیازی دانشگاه پیام نور قصد دارد با هدف گسترش مرزهای دانش نظری و عملی در حوزه علوم اسلامی و با سردبیری دکتر علی محمد میرجلیلی و مدیرمسئولی سرکار خانم دکتر فهیمه کلباسی فعالیت خود را ارتقاء بخشد.

وی از پژوهشگران و اعضای علمی دانشگاه خواست با ارسال مقالات ارزشمند خود در ارتقاء جایگاه پژوهشی دانشگاه مشارکت کنند.