واکنش تامل برانگیز مدیرکل سیاسی وزارت کشور به اظهارات امام جمعه مسجد مکی زاهدان
واکنش تامل برانگیز مدیرکل سیاسی وزارت کشور به اظهارات امام جمعه مسجد مکی زاهدان

اظهارات اخیر مولوی عبدالحمید با واکنش مدیرکل سیاسی وزارت کشور مواجه شد.

به گزارش یوپنا دکتر عبدالله مرادی مدیرکل سیاسی وزارت کشور در واکنش به اظهارات و جبهه گیری های متعدد مولوی عبدالحمید امام جمعه مسجد مکی زاهدان در توئیتی نوشت:

دولت امنیت را در گرو پیشرفت اقتصادی میداند. اما اکنون که زیرساخت های مکران در حال تکمیل، آزادراه به زاهدان و گاز به خاش است تا محرومیت از چهره بلوچستان زدوده شود، صدای تفنگ و پرتاب سنگ پس از خطبه های جمعه شدت یافته است. چه سودی از محرومیت بلوچستان می برید؟