سرپرست دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی و سرپرست دبیرخانه منطقه ۹ کشور منصوب شد
سرپرست دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی و سرپرست دبیرخانه منطقه ۹ کشور منصوب شد

دکتر هادی مولودیان طی حکمی از سوی دکتر ابراهیم تقی زاده به عنوان سرپرست جدید دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی و سرپرست دبیرخانه منطقه ۹ منصوب شد.

به گزارش یوپنا، معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور در مراسم معارفه، ضمن تقدیر از دکتر میرزائی رئیس پیشین و قدردانی از پذیرش مسئولیت توسط دکتر مولودیان اظهار داشت:
اگر آینده دنیا به سمت شکل گیری و غلبه فرهنگ و ایدئولوژی پیش برود ایران اسلامی قطب اول جهانی خواهد بود .
دکتر امینی در مراسم تکریم و معارفه سرپرست دانشگاه پیام نور خراسان رضوی و سرپرست دبیرخانه منطقه ۹ کشور گفت: هندسه نظم جهانی در حال تغییر است و دنیا از حالت یک قطبی خارج می شود و به سمتهای قطبهای جدیدی شکل میگیرد.
امروز ما در چندین جبهه در حال جنگ روانی، سایبری و ….هستیم و توطئه ها و فتنه های مختلف را پشت سر گذراندیم ودر کنار این همه پیروزی غفلت هم داشتیم و فرزندانمان را در فضای مجازی دشمن قرار دادیم
معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور افزود: کارهای فرهنگی دیر بازده ولی عمیق است فرهنگ اصیل اسلام ناب در مقابل فرهنگ لیبرالی رو در رو می جنگد و در شکل گیری قطب جهانی ما امروزه مسئولیتی داریم که باید از خانه و فرزندان خودمان شروع کنیم
در این مراسم دکترهادی مولودیان طی حکمی از سوی دکتر ابراهیم تقی زاده به عنوان سرپرست جدید دانشگاه پیام نور خراسان رضوی و سرپرست دبیرخانه منطقه ۹ منصوب و از زحمات دکتر میرزائی تقدیر بعمل آم