دانشگاه پیام‌نور رتبه اول را در بین دانشگاه‌های زیر نظام آموزش عالی کشور کسب کرد
دانشگاه پیام‌نور رتبه اول را در بین دانشگاه‌های زیر نظام آموزش عالی کشور کسب کرد

دانشگاه پیام‌نور رتبه اول را در بین دانشگاه‌های زیر نظام آموزش عالی کشور کسب کرد

به گزارش یوپنا معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه پیام نور از کسب رتبه اول این دانشگاه بر اساس رتبه بندی مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ در بین دانشگاه های زیرنظام آموزش عالی خبر داد و گفت: در این رتبه بندی، معیارهای کلی در ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در شش حوزه آموزش با وزن ۳۰ درصد، پژوهش با وزن ۲۵ درصد، فناوری و نوآوری با وزن ۲۰ درصد، بین المللی سازی با وزن ۱۰ درصد، اثرگذاری اقتصادی با وزن ۱۰ درصد و خدمات اجتماعی و زیر ساخت و تسهیلات با وزن ۵ درصد در نظر گرفته‌می‌شود.

دکتر ابراهیمی افزود: در این رتبه‌بندی دانشگاه پیام‌نور در حوزه‌های آموزش، پژوهش و بین‌المللی‌سازی امتیاز کامل ۱۰۰ ‌و در حوزه‌ی اثرگذاری اقتصادی و حوزه خدمات اجتماعی زیرساخت و تسهیلات به‌ترتیب امتیاز ۹۸٫۰۱ و ۹۹٫۲۳ را کسب کرده‌ است.

وی اذعان داشت: بر اساس این گزارش، اطلاعات مورد نیاز به‌منظور رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی از سه طریق جمع‌آوری شده ‌است. نخست اطلاعات پژوهشی که جمع‌آوری آن بر عهده گروه رتبه‌بندی ISC است؛ دوم خوداظهاری دانشگاه‌ها که از طریق تکمیل پرسش‌نامه الکترونیکی رتبه‌بندی توسط رابطان در دانشگاه‌ها به‌دست می‌آید و مورد راستی آزمایی ISC قرار می‌گیرد و سوم نیز برخی اطلاعات آموزشی که از طریق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا سازمان‌های زیر مجموعه در اختیار گروه رتبه‌بندی قرار داده ‌می‌شود.

وی یادآور شد: در رتبه‌بندی سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹، در مجموع ۱۱۰ دانشگاه حضور داشتند که اطلاعات آن‌ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و براساس مأموریت، هر یک دسته‌بندی و رتبه‌بندی شدند. تفاوت این رتبه بندی با رتبه بندی سال‌های پیش این است که در این دسته بندی، دانشگاه‌های زیر نظام به‌صورت مستقل در نظر گرفته شده‌اند.

گفتنی است، دانشگاه‌های حاضر در رتبه بندی مذکور شامل ۷۴ دانشگاه جامع، ۲۵ دانشگاه صنعتی، چهار دانشگاه هنر، چهار دانشگاه کشاورزی و سه دانشگاه زیر نظام است که دانشگاه‌های برتر در هر یک از این گروه‌ها مشخص و معرفی شدند.