رئیس دانشگاه پیام نور در سفر به استان اصفهان: نقش موثر دانشگاه پیام نور استان اصفهان در تصمیم گیری های کلان دانشگاه
رئیس دانشگاه پیام نور در سفر به استان اصفهان: نقش موثر دانشگاه پیام نور استان اصفهان در تصمیم گیری های کلان دانشگاه

دکتر تقی زاده رئیس دانشگاه پیام نور در جمع کارکنان اداری دانشگاه پیام نور استان اصفهان با توجه به نقش حساس و تاثیر گذار استان اصفهان اظهار داشت: سعی کرده ایم در شوراهای متعدد تصمیم گیری های کلان دانشگاه از کارگروه استان اصفهان بدین جهت که دارای نقطه نظرات و پیشنهادات خوبی هستند و در شرایط حساس کنونی می توانند کمک های خوبی به مجموعه کنند، استفاده کنیم.

به گزارش یوپنا، رئيس دانشگاه پیام نوردر سفر به استان اصفهان در خصوص خدمات دانشگاه ابراز داشت: دانشگاه پیام نور در زمانی که تاسیس شد در استان ها و مناطق کشور، در جاهایی که هیچ نماینده ای از آموزش عالی حضور نداشت ، توانست آموزش را در مناطق کشور توسعه دهد. دانشگاه پیام نور در این شرایط رسالت خود را انجام داده، عدالت آموزشی را محقق کرده، نقش پدافند غیر عامل را در ۱۶ استان مرزی کشور داشته و کمترین چالش و نا آرامی را داشته است.

دکتر تقی زاده در خصوص مزایای پراکندگی دانشگاه در سطح کشور بیان داشت: در دانشگاه پیام نور با توجه به بومی گزینی و حضور دانشجو در کنار خانواده‌ها بسیاری از مسائل و تعارضات اجتماعی وجود ندارد.

وی در رابطه با سطح علمی و درصد جذب دانشجویان خاطرنشان کرد: دانشگاه پیام نور به لحاظ سطح علمی از وضعیت مطلوب و قابل دفاعی برخوردار است به طوری که دانش آموختگان این دانشگاه در رقابت با دیگر دانش آموختگان، سهم بزرگی از پذیرفته شدگان در مقاطع تحصیلات تکمیلی را به خود اختصاص داده اند.

رئیس دانشگاه در ادامه به سوالات مطرح شده از سوی کارکنان اداری پاسخ داده و در پایان با آرزوی اجابت خواسته ها و پیگیری های کارکنان خدوم اظهار داشت: باید سعی کنیم با همکاری یکدیگر رسالت واقعی خود را برای تربیت دانشجویان طراز انقلاب اسلامی به انجام برسانیم.