تالیف و انتشار کتاب مبانی روان‌شناختی سیاست توسط عضو علمی روان‌شناسی دانشگاه پیام نور
تالیف و انتشار کتاب مبانی روان‌شناختی سیاست توسط عضو علمی روان‌شناسی دانشگاه پیام نور

کتاب «مبانی روان‌شناختی سیاست» توسط دکتر سعید عبدالملکی عضو هیئت‌ علمی گروه روان‌شناسی دانشگاه پیام نور تألیف شده است.

به گزارش یوپنا دکتر سعيد عبدالملكي، عضو هیئت علمی گروه روان شناسی دانشگاه پیام نور ، عضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ، پژوهشگر مطالعات روان شناسی  ، مؤلف کتب درسی دانشگاه ها و روان شناس و مشاور در امور فردی، اجتماعی و سازمانی می باشد.

کتاب مذکور بر اساس سرفصل‌های وزارت علوم و در ۸ فصل و ۱۹۲ صفحه تدوین شده است و منبع درسی دانشگاه‌ها در زمینه‌ی رشته‌های علوم سیاسی و روان‌شناسی می‌باشد.

چاپ اول این کتاب در سال ۱۴۰۱ و در شمارگان ۱۰۰۰ نسخه توسط انتشارات وانیا منتشر شده است.

عناوین فصول کتاب به شرح زیر می‌باشد:

فصل ۱: تاریخچه، تعاریف و مفاهیم

فصل۲: پارادایم‌ها و نظریه‌ها در روان‌شناسی سیاسی

فصل۳: شخصيت، هویت و جامعه‌پذیری سیاسی

فصل۴: روان‌شناسی رهبران و نخبگان سیاسی

فصل۵: رسانه‌های جمعی، تبليغات، شایعه و افکار عمومی

فصل۶: روان‌شناسی احزاب سیاسی و رفتار انتخاباتی

فصل۷: افراطی‌گری و تروریسم

فصل۸: سازوکار رفتار سیاسی از دیدگاه اسلام