دبیر هیات ممیزه دانشگاه پیام نور خبر داد: ارتقای پنج عضو هیئت علمی به مرتبه دانشیاری
دبیر هیات ممیزه دانشگاه پیام نور خبر داد: ارتقای پنج عضو هیئت علمی به مرتبه دانشیاری

دبیر هیأت ممیزه دانشگاه پیام نور از ارتقای پنج عضو هیئت علمی به مرتبه دانشیاری خبر داد.

به گزراش یوپنا دکتر خدیجه دیده بان دبیر هیأت ممیزه دانشگاه پیام نور از ارتقای پنج عضو هیئت علمی به مرتبه دانشیاری خبر داد و گفت: در جلسه اخیر هیأت ممیزه، دکتر جواد بهمنی عضو هیئت علمی مرکز فسا در رشته فیزیک هسته ای، دکتر مهدی فلاح مهرجردی عضو هیئت علمی مرکز یزد در رشته شیمی آلی، دکتر مرجان معصومی فرد عضو هیئت علمی مرکز پرند در رشته برنامه ریزی آموزش از راه دور، دکتر مهدی قدرتی میرکوهی عضو هیئت علمی مرکز قزوین در رشته روانشناسی کودکان استثنایی، دکتر صدیقه رضایی دهنوی عضو هیئت علمی واحد بهارستان اصفهان در رشته روانشناسی عمومی از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقا یافتند.

در این جلسه ۸ عضو هیئت علمی نیز به مرتبه استادیاری ارتقاء یافتند.

طبق ابلاغ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بررسی پرونده های ارتقای مرتبه دو دانشگاه “جامع علمی- کاربردی” و “فنی و حرفه ای” به هیئت ممیزه دانشگاه پیام نور واگذار شده است.